Planer for klubben i 2017

Etter styremøte 1 desember 2016, ønsker vi 2017 å endre fokuset til klubben.

Vi stopper med introduksjonskvelder frem til etter sommeren. Dette gjøres for å fokusere på intern utvikling for våre medlemmer.

Dette har vi tenkt til å gjøre på følgende måte:

Hver tirsdag og torsdag blir det faste treningsaktiviteter. Oppmøte senest kl 18:30 for opprigging av skytematter og klargjøring av utstyr, samt at dere blir til kl 20 for nedrigging av matter.

  • Tirsdager fra kl 19-20 blir det 30-pils serie med scoring. Vi bruker 18-metersbanen til dette, samt langveggen til juniorer.
    Kontaktpersoner: Lene og Bjørn
  • Torsdager fra kl 19-20 er det teknisk trening og oppfølging.
    Kontaktpersoner: Lene og Bjørn for compound, Nicholas for barebow, Rune for recurve og tradisjonell.

Kontingent for 2017:

Faktura for årsmedlemsskap sendes ut i slutten av januar 2017, med forfall 21/2-2017.

Nye medlemmer:

Siden vi tar pause i introduksjonskvelder, kommer vi også til å få inn færre medlemmer. Dette betyr ikke at vi ikke tar i mot nye medlemmer men at de må betale kontingent med en gang for å bli medlem. Ikke noe prøveperiode, altså.