Registrer deg som medlem

Under kan du registrere deg som medlem i DBS. Infoen du sender inn vil bli sendt til oss slik at vi får registrert deg inn som medlem i vår klubb.

Linn-Julie, vår kasserer, vil motta innmeldingen og i løpet av noen dager vil du få en e-post tilbake med mer info samt prisen du skal overføre til klubbens kontonummer (0532 15 19727). Du merker betalingen med ditt navn. Forfall er 10 dager.

Man ansees ikke som medlem før kontingent er betalt, og man kan ikke benytte seg av våre fasiliteter om man ikke er medlem.

Nedre aldersgrense er 10 år. Barn under 15 år må ha med foresatte på trening. (Vi har gunstig familiemedlemskap!)