3D-stevne 11 og 12 Juni 2022

DBS-logo-jpg

Drammen Bueskyttere ønsker velkommen 3D Sommerstevne i Skoger. 

11 og 12 juni 2022

 

Alle approberte klasser. Dame- og herreklasser.

Klubbvis påmelding til bueskyttere@gmail.com
Påmeldingsfrist onsdag 1. Juni
Overnatting meldes til Hilde på tlf: 91648321

Deltakerbegrensning som følge av regler om smittevern.

Skyttere meldes på i prioritert rekkefølge etter NBFs regelverk: https://bueskyting.no/index.php/41-hjem/2784-vedr-deltakerbegrensninger-pa-stevner

Alle klubber vil få tilbakemelding på hvilke skyttere som får delta dersom det blir nødvendig å gjøre begrensninger. 

Forhåndsbetaling klubbvis til oppgitt kontonummer som gis i den bekreftede eposten. 

Dersom det blir stor deltakerinteresse, vil vi sette opp to konkurransegrupper både lørdag og søndag. 

Sted:

Lerpeveien 110, 3039 Drammen.
Følg skilting fra avkjøring 27 fra E-18, Eik-krysset.

Startavgift:

Voksne: 250 for en dag, 400 for begge
Rekrutt: 150 for en dag, 200 for begge
Makspris kr 1.000 for familie.

Oppsett av stevnet veddeltakere:

Lørdag:
09:30 Oppvarming /TK 
10.30 Utmarsj
10.15 Start

Søndag:
09:30 Oppvarming /TK 
10.30 Utmarsj
10.15 Start

Regler i skogen:

  • Gruppeoppsett på 3/4 stk 
  • Hver gruppe har med seg antibac, brukes dersom en må ha direkte kontakt med dyr.
  • Gruppa skyter en om gangen. (endres om smittevernsregler oppheves)
  • Hver skytter trekker sine piler.
  • Ved scoring skal en holde god avstand. Ved diskusjon av score, går en og en fram for å se, deretter stemmes det ved bruk av tommel (opp/ned).

Praktisk info:

  • Anbefaler alle til å ha med antibac, kulepenn, hansker, og annen personlig hygienetiltak.
  • Det blir tilgang til toalett og vaskemuligheter utendørs. Og det er viktig at alle vasker hender og følger de rådene FHI har satt i forhold til smittebegrensning. 
  • Husk 1 meter avstand hele helga, også etter stevnet.
  • All betaling blir på VIPPS, ingen kontanter.