Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen bueskyttere 

Tid: Tirsdag 12. mars 2024 

Kl: 20.00-21.00 

Adresse: Galterudhallen, Solsvingen 80, Drammen 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27. februar til bueskyttere@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.  

Det skal velges nye styremedlemmer, representanter til Bueskyttertinget, Vestviken bueskytterregions årsmøte og medlemmer til undergrupper, som stevnegruppe, baneansvarlige og ungdomsrepresentant.

Har du lyst til å stille til valg, eller vil anbefale kandidater som kan bidra til å utvikle klubben, vil vi gjerne at du sender oss en epost med navn på kandidaten.

Fullstendig innkalling

Saksliste

Forretningsorden

Årsmelding 2023

Regnskap 2023 og Budsjett 2024

Organisasjonsplan 2024/2025

Lovnorm oppdatert NIF