Årsmøte i Drammen Bueskyttere

Tid: Lørdag 4. mars 2023

Kl: 14.00-16.00 (ca)

Adresse: Idrettens hus, Schwartz gate 6, Drammen

Kontingenten må være innbetalt før møtet finner sted for å kunne være stemmeberettiget. Dersom det er foreldre som ønsker stemmerett, gjøres dette ved å melde seg som medlem i klubben. 

Grunnkontingent er 350,- pr år.

Påmelding til møtet gjøres ved å sende navn på deltaker via epost til
bueskyttere@gmail.com. Påmeldingsfrist til årsmøtet er onsdag 1. mars.


Saksliste og årsmøtepapirer vil gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider senest 1 –
en – uke før årsmøtet.

Sosial samling
Etter årsmøtet går vi over til Bragernes og O’Learys på Bragernes (kinobygget).
Her har vi booket tid på bowlingen fra kl. 17.00-18.00 (klubben betaler baneleie)
Og bordreservasjon fra kl. 17.00 for de som ønsker å avslutte dagen med en middag.

Du finner link til årsmøtedokumentene her